Thuốc Prisof-v 400mg/100mg điều trị viêm gan C giá bao nhiêu mua ở đâu?

0

Thuốc Prisof-V hoạt chất Sofosbuvir 400mg và Velpatasvir 100mg điều trị viêm gan C khỏi hoàn toàn trên tất cả các kiểu gen 1,2,3,4,5,6. Thuốc Prisof-V giá bao nhiêu, thuốc Prisof-V mua ở đâu?

Liên hệ: 0978067024.

Mã: 042098 Danh mục:
Hotline: 0978067024