Thuốc Crizotinib 250mg Crizonix điều trị ung thư phổi giá bao nhiêu mua ở đâu

0

Thuốc Crizotinib điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến ALK hoặc ROS 1 dương tính. Thuốc Crizotinib giá bao nhiêu và mua ở đâu?

Liên hệ: 0978067024.

Hotline: 0978067024