Thuốc Capmaxen 200mg Capmatinib Tablets trị đích ung thư phổi giá bao nhiêu mua ở đâu?

0

Thuốc Capmaxen hoạt chất Capmatinib điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thuốc Capmaxen giá bao nhiêu và mua ở đâu?

Liên hệ: 0978067024.

Hotline: 0978067024