Thuốc Alkixen 250mg Crizotinib trị đích ung thư phổi giá bao nhiêu mua ở đâu

0

Thuốc Alkixen hoạt chất Crizotinib là một loại thuốc điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ điều trị đích ALK. Thuốc Alkixen giá bao nhiêu và mua ở đâu?

Liên hệ: 0978067024

Hotline: 0978067024